APTECH COMPUTER EDUCATION:

Tập đoàn đào tạo CNTT Aptech Ấn Độ: Aptech là Tập đoàn giáo dục và đào tạo công nghệ thông tin với hơn 3500 trung tâm đào tạo tại 53 quốc gia, trụ sở chính tại Mumbai, Ấn Độ. Được thành lập từ năm 1986, đây là một trong những tổ chức đầu tiên cung cấp dịch vụ đào tạo công nghệ thông tin tại Ấn Độ và là tổ chức đầu tiên thuộc lĩnh vực này ở châu Á được cấp chứng chỉ ISO. Aptech tuân thủ theo một quy trình đào tạo thống nhất được cấp chứng chỉ ISO 9001. Quy trình đào tạo này bao gồm những thành tố như trình độ giáo viên, trang thiết bị đào tạo, quy trình quản lý và kiểm soát chất lượng đào tạo.

 

các đối tác khác