GIỚI THIỆU VỀ DOCOM

Công ty cổ phần quốc tế DoCom (DoCom), tiền thân là Công ty cổ phần đào tạo Việt Á là tổ chức giáo dục chuyên về hợp tác quốc tế, nghiên cứu, xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo cho học sinh và sinh viên Việt Nam.

DoCom mong muốn được góp phần vào việc triển khai các chương trình giáo dục đào tạo tiêu chuẩn quốc tế cho học sinh Việt Nam trên cơ sở hợp tác, tiếp thu các công nghệ, phương pháp và nội dung tiến bộ của các nước có nền giáo dục tiên tiến như Phần Lan, Mỹ, Singapore…

Các cột mốc phát triển

tầm nhìn

Với khát vọng tiên phong và bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, DoCom phấn đấu trở thành tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm, dịch vụ giáo dục – đào tạo không chỉ phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại toàn cầu hóa, thời đại hội nhập mà còn phù hợp với văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam  cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

DoCom muốn xây dựng một thương hiệu giáo dục hội nhập nhưng vẫn thể hiện được bản sắc của người Việt trên tinh thần lấy hành động là kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

Sứ Mệnh

 • Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ giáo dục – đào tạo chất lượng cao phù hợp với xu thế chung, phù hợp với nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa.
 • Đối với cổ đông và đối tác: Tin tưởng, hợp tác và phát triển vì lợi ích chung.
 • Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc văn minh, nhân văn trong đó nhân viên là nhân tố trung tâm quyết định thành công, phồn thịnh và phát triển bền vững.
 • Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích của doanh nghiệp với các lợi ích xã hội.

Giá trị cốt lõi

 • Hành động: Lấy hành động là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Nói phải đi đôi với làm. Nói có thể ít nhưng làm phải nhiều.
 • Thái độ tích cực: Thái độ tích cực chính là nền tảng của thành công. Không quan trọng xuất phát điểm của bạn ra sao, với một thái độ tích cực bạn có thể vượt lên chính mình, vượt qua được những khó khăn và thách thức để đạt được mục tiêu và thành công trong cuộc sống.
 • Tâm: Tâm huyết với nghề, luôn coi trọng giá trị đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng pháp luật.
 • Tín: Coi chữ tín là ưu tiên hàng đầu. Tín với khách hàng, tín với đối tác, tín với chính bản thân mình.
 • Nhân: Xây dựng mối quan hệ hài hòa trên cơ sở công bằng. Coi trọng tính nhân văn, tinh thần đoàn kết.

Nhiệm vụ chính của công ty

 • Hợp tác triển khai các chương trình nhượng quyền từ các đối tác giáo dục uy tín tại các quốc gia phát triển như Phần Lan, Mỹ… cho thị trường Việt Nam.
 • Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ giáo dục – đào tạo phù hợp với học sinh, sinh viên Việt Nam.