Công ty cổ phần quốc tế DoCom là tổ chức chuyên về hợp tác quốc tế, nghiên cứu, xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo cho học sinh và sinh viên Việt Nam.

DoCom mong muốn được góp phần vào việc triển khai các chương trình giáo dục và đào tạo tiêu chuẩn quốc tế cho học sinh Việt Nam trên cơ sở hợp tác, tiếp thu các công nghệ, phương pháp và nội dung tiến bộ của các nước có nền giáo dục tiên tiến như Phần Lan, Mỹ, Singapore….

Chúng tôi hoạt động trong các lĩnh vực:

 Hợp tác quốc tế

 Đầu tư giáo dục

 Tư vấn đầu tư giáo dục

 Chuyển giao dịch vụ giáo dục và đào tạo

XEM THÊM