FASTRACKIDS:

Tập đoàn giáo dục FasTracKids Hoa Kỳ: FasTracKids Hoa Kỳ được thành lập năm 1998 tại Hoa Kỳ và bắt đầu phát triển chương trình phát triển kỹ năng và làm giàu kiến thức FasTracKids với mục tiêu góp phần vào việc giúp cho trẻ em trên toàn thế giới trở thành những công dân thời đại mới thành đạt và có ích cho xã hội. Cho đến nay, FasTracKids đã có mặt tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 500 trung tâm tiêu chuẩn quốc tế và hàng triệu lượt học sinh đã và đang theo học

các đối tác khác