Informatics Academy:

Tập đoàn giáo dục Informatics Singapore: Informatics Singapore được thành lập năm 1983, Informatics là một trong những tổ chức cung cấp dịch vụ giáo dục lớn nhất ở Châu Á. Với mạng lưới toàn cầu gồm 351 trung tâm ở 58 nước ở Châu Á, Trung Đông, Châu Phi và những khu vực khác, Informatics cung cấp chương trình đa dạng từ cơ bản đến đại học và sau đại học các lĩnh lực CNTT và kinh doanh.

các đối tác khác