Rozzy Learning Hoa Kỳ:

Rozzy Learning Hoa Kỳ: Là tổ chức giáo dục chuyên về nghiên cứu, xây dựng các chương trình đào tạo làm giàu kiến thức và phát triển kỹ năng cho học sinh từ độ tuổi mầm non đến trung học cơ sở. Đối tác của Rozzy Learning là các trường học, các trung tâm đào tạo kỹ năng sống tại Mỹ và một số quốc gia trên thế giới.

các đối tác khác